مشخصات محصولات

کاخ - باغ «شاپوری» مانند دیگر باغ‌های ایرانی در آن زمان، جنبه‌ی کارآیی، پویایی و سود‌دهی داشته است که وجود شمار زیادی درخت میوه مانند نارنج و انار، داشتن این جنبه از عملکرد باغ‌های ایرانی را در آن نمایان می‌کند؛ اما این باغ از این نظر که نشا‌نگر شیوه‌ی زندگی، سبک و سلیقه‌ی یکی از افراد سرشناس در ۸۰ سال پیش است، نیز ارزش دارد. از بازمانده‌های تاریخی با ارزش باغ، به بنای آن بنا که حدود ۸۰ سال قدمت دارد و حوض میانی باغ به‌شکل یک گل پنج‌پر می‌توان اشاره کرد. دوهزار مترمربع از این باغ که کلا حدود چهارهزار مترمربع مساحت دارد، به بنا و راه‌های باغ و بقیه به پوشش گیاهی اختصاص داده شده است.